Misija

Savremena galerija Subotica, promišljajući i preispitujući svoju baštinu umetničke kreativnosti i zainteresovano prateći i izučavajući tokove savremene umetnosti, postaće dostupan, komunikativni, otvoreni i polemički prostor za razumevanje i stupanje u aktivan odnos sa savremenom umetnošću.

Uverena u transformativni potencijal umetnosti, Savremena galerija Subotica svojoj publici će ponuditi mogućnost saznavanja i kritičkog mišljenja, kako bi uspostavila odnos poverenja i prihvatanja između publike i savremene umetnosti – odnos koji će rezultirati povećanjem svesti i širenjem vidika, konačno doprinoseći poboljšanju kvaliteta života.