Zaposleni

Nela Tonković
direktorka, kustoskinja

direktor.sgsu@gmail.com

Miroslav Jovančić
likovni urednik

mikajovancic@gmail.com

Jasmina Jovančić-Vidaković
muzejska edukatorka

pedagog.sgsu@gmail.com

Slavica Štirb
referentkinja za pravne, kadrovske i administrativne poslove

sekretar.sgsu@gmail.com

Ivanka Maravić
šefica računovodstva

knjigovodstvo.sgsu@gmail.com

Branislav Adžić
referent za finansijsko-računovodstvene poslove

bane.sgsu@gmail.com

Stojanka Čoban
tehničarka u muzejskoj delatnosti