About This Project

Petak, 29.12.2017, 19.30h
DRUGA LINIJA
Scenario i režija: Nenad Milošević
Muzika: Ernő Király
Montaža: Darko Maletin
Dizajn zvuka: Gábor Ripli
Kamera: Nenad Milošević
Umetnički direktor: Daniela Dimitrovska
Montaža sinhrona: Aleksandar Ljiljak

Film su podržali: Filmski centar Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i Radio televizija Vojvodine.
Film nastao u saradnji sa: Kolekcija Marinko Sudac

Protagonisti: Miško Šuvaković, Iztok Geister Plamen, Ješa Denegri, Marko Pogačnik, Naško Križnar, Nebojša Milenković, Otó Tolnai, Slavko Bogdanović, Slobodan Tišma, Tomaž Šalamun, Želimir Žilnik, Predrag Vranešević, Vujica Rešin Tucić, Katalin Ladik, Božidar Mandić, Vladimir Kopicl, Bálint Szombathy, Goran Trbuljak, Branko Vučićević, Raša Todosijević, Čedomir Drča, Karpo Godina, Siniša Tucić.

Film Druga linija nastaje iz potrebe da se sa današnje pozicije osvetli atmosfera, umetničke akcije, prostori okupljanja i produkcija protagonista progresivne novosadske kulturne scene sa kraja 60-tih i početka 70-tih godina, razlozi njenog gašenja i posledice takvog postupka na današnju umetničku praksu i život grada. Dokumentarni film je rezultat dugogodišnjeg istraživanja neoavangardne kulturne i umetničke scene s kraja 60-ih i tokom 70-ih godina u Novom Sadu, koja je do danas ostala marginalizovana. Tokom svog kratkog i produktivnog delovanja, pod okriljem Tribine mladih, kuće novosadske avangarde, ovaj umetnički pokret je bio u direktnoj sprezi, ne samo sa važnim umetničkim centrima tadašnje Jugoslavije, nego i deo svetskih umetničkih tokova (7e biennale de Paris, septembra 1971, 19th Berlin International Film Festival). Državni aparat je surovo intervenisao, zabranjeni su časopisi, smenjeno rukovodstvo, filmovi su bunkerisani, protagonistima je suđeno, a dvojica su osuđena na zatvorske kazne. Kako to da je retrogradni mehanizam gušenja i uklanjanja najkreativnijih i najreprezentativnijih progresivnih impulsa u našoj sredini tako aktuelan i danas?
Nakon projekcije će se održati razgovor sa rediteljem Nenadom Miloševićem i umetničkom direktorkom filma Danielom Dimitrovskom. Razgovor će voditi Petar Mitrić.

Category
Najave