About This Project

Savremena galerija Subotica, sreda, 30. januar 2019, 18.00

Edukativni program izložbe „Nikola Marković: repetitivne matrice“
Predavanje Beskrajni lanac: umetnost minimalizma kao ekstremna forma apstrakcije

Početkom šezdesetih godina 20. veka, u SAD-u su se pojavili umetnici čiji rad je bio potpuno drugačiji od tada preovlađujuće forme umetničkog izražavanja. Minimalisti, kako su nazivani, želeli su da umetnost u potpunosti oslobode vanumetničkih sadržaja i da obezbede posmatraču da u umetničkom predmetu sagleda zaista samo ono što vidi okom. Korišćenje bazičnih geometrijskih oblika, repetitivnost, prvenstvo ideje nad majstorstvom izrade teme su kojima je minimalizam pomerio granice umetnosti 20. veka, a njegovi glavni protagonisti – poput Donalda Džada, Roberta Morisa i Karla Andrea – istrajno su ih produbljivali u svojim pojedinačnim opusima.

Predavanje će publici pružiti osnovni uvid u ideje minimalizma, njegove početke i kasnije domete, kroz priču o umetnicima koji su obeležili ovaj pravac.

Predavač će biti Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja SGSU

 

Kortárs Galéria Szabadka, szerda, 2019. január 30., 18.00

Nikola Marković: ismétlődő mátrixok c. kiállításához kapcsolódó oktatási program
Előadás Végtelen lánc: a minimalizmus, mint az absztrakció szélsőséges formája

A 20. század hatvanas éveinek elején az USA-ban olyan művészek tűntek fel, akiknek a munkái teljesen eltértek az addig uralkodó művészi kifejezésmódtól. A minimalisták, ahogyan elnevezték őket, teljesen meg kívánták szabadítani a művészetet a művészeten túli tartalmaktól, ezáltal lehetővé téve a szemlélő számára, hogy a műalkotásban valóban csak a szemmel látható tartalmat lássa. Az alapvető mértani formák, az ismétlések, az ötletnek a téma mesteri kidolgozása fölé való helyezése, ezek azok az ismérvek, melyek révén a minimalizmus feszegette a 20. századi művészet határait, a vezérlakjai – mint Donald Judd, Robert Morris és Carl Andre – pedig tovább mélyítették ezeket a saját opusaikban.

Az előadás betekintést enged a közönség számára a minimalizmus elgondolásaiba, bemutatva annak kezdeteit és későbbi eredményeit, az irányzatot fémjelző művészek történetein keresztül.

Az előadó Nela Tonković művészettörténész, a Kortárs Galéria kurátora.

Category
Edukativni programi