About This Project

Predavanje Nulla dies sine linea. Savremena umetnost i strategije beleženja vremena podstaknuto je projektom vizuelnog dnevnika Lasla Antala (László Antal) koji u formi kolaža ilustruje svaki svoj dan od novembra 2017. godine. Shvatajući Antalov čin kao formu „zapisivanja“ protoka vremena, predavanje će se baviti primerima sličnih fenomena u savremenoj umetnosti, prateći ideju i tok konceptualnih radova Dragoljuba Raše Todosijevića Ni jedan dan bez crte i slika-datuma On Kavare (On Kawara), pozicionirajući ih unutar opusa svakog od ovih umetnika.

Predavanje će se održati u sredu, 14. novembra 2018, u 19 časova u Savremenoj galeriji Subotica, kao deo edukativnih programa izložbe Laslo Antal: 10 meseci.

Predavač: Nela Tonković, kustoskinja SGSU

Category
Najave