About This Project

U Savremenoj galeriji Subotica će u četvrtak, 5. aprila 2018. godine od 15.00 do 18.00 časova, biti održana radionica stop animacije za decu “ Hideaways II”.

Radionica je nastavak projekta “Hideaways – creating with Nature” (Skrovište – stvaramo sa prirodom) koji je multimedijalna umetnica, Lea Vidaković, započela u Playeum-u dečijem centru za kreativnost u Singapuru. Projekat je kroz radionice spajao decu sa umetnicima različitih disciplina, koji koriste prirodne materijale u svom radu, tako podstičući kreativnost dece i njihovo ponovno spajanje sa prirodnim materijalima. Lea je sarađivala sa Indijskom vajarkom Madhvi Subrahmanian, koja je u prvom delu radionice radila sa decom na izgradnji glinenog grada za insekte.

Na radionici stop animacije u Savremenoj galeriji, zadatak učesnika će biti da nasele nadzemni deo grada insekata, koji će u ovom slučaju biti napravljen od raznovrsnih živih biljaka. Učesnici će izraditi minijaturne pokretljive skulpture insekata, koristeći se plastelinom i prirodnim materijalima. Nakon upoznavanja sa osnovama animiranog filma, svako će imati priliku da animira, pokrene i oživi svoju skulpturu. Radionica podstiče kreativnost i snalažljivost učesnika, koji se će se kroz igru upoznati sa osnovama animiranog filma. Učešće na radionici animacije ne zahteva prethodno iskustvo niti znanje određenog kompjuterskog softwera. Radionica je otvorena za početnike kao i za one koji su već ranije probali neke od tehnika animacije.

Kroz ovu radionicu se Leina zamisao o projektu Hideaways završava, a obuhvatiće radove dece iz Singapura i Subotice u jednu celinu. Ta celina neće biti jedinstveni animirani film, već skulptura okružena mnoštvom malih ekrana od kojih će svaki prikazati tek po koji deo priče o onome što se događa u gradu insekata. Ovaj projekat je deo doktorskog istraživanja koji angažuje učesnike u grupnom stroytellingu – u pričanju priče, koja za razliku od onih na koje smo navikli da poseduju određenu strukturu poput početka, sredine i kraja, nema ni jedan od tih elemenata, već su fragmentirani narativi deo jedne situacije koja je u neprekidnom loopu, u stalnom toku, kao i sam život i stvarnost oko nas – haotična, divlja, nepredvidiva, nekontrolisana celina čiji se narativi neprestano prožimaju ili pak teku paralelno nikada se ne ukrštajući.

Umesto promovisanja važnosti strukture priče kao linearnog toka, Leino istraživanje se bazira na onom haotičnom, bliže realnom percipiranju sveta i stvarnosti oko nas koja umesto jednog jedinstvenog narativa sa čvrsto formiranom strukturom, promoviše onaj koji nudi više paralelnih mikro-narativa, više perspektiva odjednom, u kumulusu bez čvrste forme. Ova struktura bez strukture je i odraz savremenog dovižvljaja stvarnosti koja je fragmentirana, isprepletena mnoštvom ekrana, informacija i narativa koji se uzajamno prepliću, preklapaju a koji nas često i zaobilaze pa tako ostaju nezapaženi. U ovakvim uslovima posmatrač je taj koji stvara svoju sopstvenu priču od fragmenata koje percipira. Priča nije nametnuta već se ponovo i ponovo stvara iznova, drugačije pri svakom gledanju, svakog pojedinca.

Lea Vidaković (1983. Subotica, Srbija) je multimedijalna umetnica koja radi na području animiranih instalacija i proširenih medija, primenjujući tehniku tardicionalnog lutka filma. Završila je studije animacije na Hogskulen I Volda u Norveškoj (2010) te je diplomirala na odseku za grafički smer i slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u Hrvatskoj (2011). Završila je master studije audio-vizuelne umetnosti na Kraljevskoj akademiji umetnosti, KASK, u Belgiji (2012). Od 2014 je doktorant na smeru animacije na School of Art, Design and Media na Nanyang Technological University u Singapuru. Njeno istraživanje na području animacije zasniva se na temi fragmentiranih i drugih alternativnih tipova narativa za animirane instalacije, proširene medije i storytelling. Izlagala je na brojnim grupnim i solo izložbama, te festivalima animiranog filma. Dobitnica je više umetničkih i filmskih nagrada. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) i Society of Animation Studies (SAS). Živi i radi na relaciji Singapur, Zurich, Subotica. www.leavidakovic.com

Radionica je besplatna i namenjena deci uzrasta od 7 do 15 godina. Broj učesnika je ograničen na 12, te je neophodno da najavite Vaš dolazak najkasnije do 3. aprila 2018. na sledeću e-mail adresu: pedagog.sgsu@gmail.com

Materijal za radionicu obezbeđuje Savremena galerija Subotica, a radionicu će voditi Lea Vidaković, multimedijalna umetnica, studentkinja na završnoj godini doktorskih studija animiranog filma u Singapuru.

Za više informacija možete se obratiti Jasmini Jovančić Vidaković na
024/553 – 725   pedagog.sgsu@gmail.com

Srdačan pozdrav,

Jasmina Jovančić Vidaković,
kustoskinja pedagog SGSU

Category
Najave