Kalendar dešavanja

Loading Događaje

KONKURS ZA IZLAGANJE U 2024. GODINI U SAVREMENOJ GALERIJI SUBOTICA

Park Ferenca Rajhla 5
jun 16, 2023
  • Ovaj događaj je prošao.

Savremena galerija Subotica raspisuje konkurs za izlaganje u 2024. godini.

Konkurs za izlaganje odnosi se na samostalne izložbe i autorske projekte u oblasti savremene vizuelne umetnosti, a otvoren je od 15. maja do 16. juna 2023. godine. Svoje projekte mogu da predlože likovni i vizuelni umetnici, kustosi, istoričari i teoretičari umetnosti.

Odluku o izabranim samostalnim i autorskim projektima donosi Stručni savet Savremene galerije Subotica u roku od 14 dana od završetka Konkursa, odnosno do 30. juna tekuće godine. Odluka će biti objavljena na sajtu Savremene galerije Subotica.

Izabrani samostalni i autorski projekti treba da budu spremni za realizaciju od 1. januara 2024. godine.

Stručni savet će posebno ceniti predloge projekata koji su usmereni na savremeni vizuelni izraz, koji u umetničkim istraživanjima neguju problemski i ohrabruju kritički pristup izabranim temama, kao i predloge koji svojim sadržajnim kvalitetom utiču na razvoj zajednice u pogledu razumevanja savremene umetnosti.

Materijal za konkurs treba da sadrži:

1) prijavu na konkurs sa podacima o predlagaču projekta: ime i prezime, adresa i broj telefona, profesionalna biografija,
2) koncept projekta u pisanoj formi (do 2000 karaktera),
3) vizuelnu prezentaciju projekta, uz napomenu o izlagačkom prostoru na koji se prijava odnosi,
4) okvirni finansijski plan projekta,
5) tehničku specifikaciju projekta.

Prijava na konkurs se vrši putem slanja materijala na mejl adresu:
info.sgsubotica@gmail.com

Prijave pristigle nakon ponoći 16. juna 2023. neće biti razmatrane.

Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti putem mejla: info.sgsubotica@gmail.com ili pozivom na broj telefona +381 24 553 725.

Detalji

Datum: jun 16, 2023

Mesto

Adresa:Park Ferenca Rajhla 5
Subotica,24000Serbia

+ Google Map

Organizator