Edukacija

Početna / Edukacija

Detaljnije informacije o edukativnim programima i o načinu u njihovo uključivanje možete pratiti u kalendaru događanja i najavama programa.

Edukativni programi Savremene galerije Subotica namenjeni su svim uzrastima i realizuju se kroz nekoliko segmenata:

 • komunikacija sadržaja izložbe (stručna vođenja, razgovori sa umetnicima)
 • promocija kulturnih sadržaja (pričaonice sa publikom, predavanja i razgovori,
  projekcije filmova i video radova)
 • komunikacija sa vaspitno-obrazovnim ustanovama (saradnja sa predškolskim,
  školskim i visokoškolskim ustanovama i organizacijama mladih, likovne
  radionice, programi za decu sa posebnim potrebama, organizovanje tribina i
  seminara vezanih za oblast pedagogije i rada sa decom i mladima)
 • saradnja sa drugim institucijama kulture i nevladinim organizacijama (programi
  pozorišnih i muzičkih festivala, koncerti, tribine, promocije, seminari)
 • rad u Grafičkom ateljeu SGSU (demonstracija rada u tehnikama visoke i duboke
  štampe).