Pričaonica: Kakve maske nosimo?

Pričaonica: Kakve maske nosimo?

Ponedeljak, 22. maj 2023. u 19.00

Pričaonica: Kakve maske nosimo?

edukativni program izložbe Aleksandrije Ajduković: Debeli utorak

U okviru pratećih programa izložbe Debeli utorak beogradske umetnice Aleksandrije Ajduković održaće se pričaonica pod nazivom Kakve maske nosimo?

Ako pokušamo da odgovorimo na postavljeno pitanje – Kakve maske nosimo? – najverovatnije ćemo nastojati da navedemo ili opišemo pojedine uloge koje zauzimamo u različitim socijalnim i profesionalnim kontekstima (npr. ulogu majke, ulogu studenta, ulogu umetnika). Međutim, ove uloge nam malo toga govore o tome šta se (ako išta) nalazi u njihovom odsustvu, kao i o tome koja je njihova svrha.

Na pričaonici ćemo razgovarati o tome kako možemo da dođemo do nešto stabilnijeg odgovora na pitanje Kakve maske nosimo – eksponirajući pitanja identiteta, sopstva i autentičnosti, naših bazičnih psiholoških potreba kao i socio- kulturnog konteksta koji oblikuje naše maske.

BIOGRAFIJA

Ognjen Janić je doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tokom osnovnih i master akademskih studija opredelio se za klinički modul i dva puta je bio stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja. U žižu kritičko-teorijskog razmatranja i naučno-istraživačkog interesovanja stavlja oblast selfa, identiteta, mentalnog zdravlja, kao i različite oblike poverenja (npr. institucionalno, interpersonalno, epistemičko), a sa akcentom na socijalni, kulturni, istorijski i politički kontekst. Bavi se psihološkim tretmanom i savetovanjem osoba sa raznovrsnim problemima u domenu mentalnog zdravlja, a dodatno se usavršava pohađanjem edukacije iz transakciono-asimilativnog pristupa psihoterapiji. U svom aktivističkom radu, fokus stavlja na teme destigmatizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama i transformacije brige o mentalnom zdravlju u pravcu deinstitucionalizacije.