Predavanje | Život i inspiracija: Predstave vode kroz istoriju umetnosti

Predavanje | Život i inspiracija: Predstave vode kroz istoriju umetnosti

Predavanje
Život i inspiracija: Predstave vode kroz istoriju umetnosti

Voda je osnovni element života na zemlji i neizostavni je deo ljudske civilizacije i kulture. Ona je nosilac značenja i simbola, deo rituala i obreda i inspiracija u umetnosti kroz koju se kontinuirano istražuje u raznim medijima i temama. Predavanje će nas voditi kroz predstave vode u raznim umetničkim epohama.

Predavač: Miroslav Jovančić, kustos SGSU