Zbirka crteža i grafika

Početna / Zbirka crteža i grafika

Zbirka crteža i grafika najpotpunija je zbirka Savremene galerije Subotica. Njen nastanak seže u 1964. godinu, kada je odlukom osnivača Galerije, nakon održavanja izložbe Deset godina jugoslovenske grafike, otkupljena po jedna grafika od svakog izlagača i poklonjena „Likovnom susretu“. Tako su u zbirku dospele grafike Mihaila S. Petrova, Bogdana Borčiča, Branka Miljuša, Janeza Boljke, Boška Karanovića i drugih.

Od ovakvog početka, grafičkoj zbirci je poklanjana naročita pažnja, pa su tako brojne grafike otkupljene sa velikih žiriranih manifestacija (Likovnih susreta), kao i sa mnogih samostalnih izložbi priređenih u Galeriji.

Sa početkom rada Grafičkog ateljea (1982), Galerija je odlučila da na ovaj način podstakne i produkciono podrži nastanak novih grafika, te da odabrane novonastale grafičke listove prihvati u svoju zbirku.

Danas se ova zbirka od oko 700 jedinica smatra za kolekciju koja može da pruži relevantan presek zbivanja u umetnosti grafike na prostoru Srbije i nekadašnjeg jugoslovenskog kulturnog kruga.