DEBATNI PROGRAM ULUS-A U SAVREMENOJ GALERIJI SUBOTICA

DEBATNI PROGRAM ULUS-A U SAVREMENOJ GALERIJI SUBOTICA

četvrtak, 30. jun, 19 časova

Predstavljanje aktivnosti debatnog programa ULUS-a i diskusija o unapređenju polja rada u polju likovne umetnosti

Da bi se stekao generalni uvid u polje rada u oblasti likovne umetnosti koje je u velikoj meri neuređeno, u toku 2020/21. godine je kroz Debatni program ULUS-a i radne grupe realizovana serija istraživanja i javnih debata – poput generalnog istraživanja o uslovima rada u umetnosti, prikaza istorijske geneze i faza degradacije statusa samostalnih umetnika, ali i predloga preporuka za izmene zakonskih regulativa koje se odnose na unapređenje statusa samostalnih umetnika, poreskih olakšica pri sklapanju autorskih ugovora, nacrta kodeksa fer praksi, radne integracije umetnika u servisne departmane lokalnih samouprava.

U poslednjim mesecima, rad Debatnog programa ULUS-a je bio fokusiran na socio-ekonomske aspekte rada specifično u polju vizuelne umetnosti: nedavno je realizovano veliko istraživanje o uslovima rada u galerijama i izlagačkim prostorima, u procesu je izrada tarifarnika minimalnih naknada za umetnike, pokrenuta je radna grupa za rešavanje dugovanja samostalaca sa Ministarstvom kulture, a u Staroj Pazovi razvija se pilot model za radnu integraciju umetnika na nivou lokalne samouprave.

Pozivamo umetnike iz Subotice i okoline da svojim učešćem u diskusiji i aktivnim stavom doprinesu sagledavanju stanja u polju rada u oblasti vizuelne umetnosti.