REZULTATI KONKURSA ZA IZLAGANJE U 2023.

REZULTATI KONKURSA ZA IZLAGANJE U 2023.

Konkurs za izlaganje u 2023. godini u Savremenoj galeriji Subotica bio je otvoren od 16. maja do 16. juna 2022. godine. Prijave su primane elektronskim putem i pristiglo ih je ukupno 94.

U finalno razmatranje, Stručni savet Savremene galerije Subotica (istoričari umetnosti i kustosi Slavica Žarković, Miroslav Karić i Nela Tonković) uzeo je 9 projekata, od kojih je za realizaciju odabrao sledeće:

  • Aleksandrija Ajduković: Debeli utorak
  • Branko Milisković: Artefacts
  • Goran Despotovski: Samostalna izložba
  • Nikola Dimitrović i Kemil Bekteši: Omiljeni (The Favored)
  • Sandra Lakićević: A Narrative against Narrative
  • Anica Vučetić i Tatjana Orbović: Samostalna izložba

Anica Vučetić i Tatjana Orbović: SStručni savet i kustoski tim Savremene galerije Subotica zahvaljuju se svim vizuelnim umetnicima, kustosima, istoričarima i teoretičarima umetnosti koji su videli Savremenu galeriju Subotica kao partnera u ostvarivanju svojih umetničkih projekata.