Pričaonica „Dolazimo sa mašnom”

Pričaonica „Dolazimo sa mašnom”

Šejla Kamerić: RUŽIČNJAK
Pričaonica „Dolazimo sa mašnom”

Savremena galerija Subotica
sreda,13. decembar u 18 časova

 

Žene dolaze sa mašnom, upakovane kao poklon, nečija svojina, objekat, a ukoliko pokušaju izaći iz nametnutih stereotipa nazivaju se vešticama i bivaju kažnjavane zbog svojih talenata i hrabrosti da budu nešto drugo, da budu svoje a ne onakve kako su im društveni stereotipi namenili. Najnoviji autoportreti Šejle Kamerić u seriji Majka je kučka bave se prastarim izgledom veštice, slobodne, ponekad stare, obično bez dece, koja radi „čudne stvari“ sa metlom (predmet za domaćinstvo koji joj je dostupan) između svojih nogu. Tokom istorije ono što se smatralo neprirodnim, ili bolje rečeno neželjenim, transformisalo se u narodnu priču o natprirodnom, u mit, u strašnu priču o prezrenoj, ružnoj, neželjenoj veštici. Šta je prava istina iza ovih mitova?

Očekujemo Vas da dođete i da razmenimo mišljenja i iskustva o „vešticama” prošlog i sadašnjeg doba.

Pričaonicu će moderirati dr Margareta Bašaragin, koordinatorka edukativnog programa ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA i Nela Tonković, kustoskinja izložbe.