Mimo vizuelnog – predavanje

Mimo vizuelnog – predavanje

Pozivamo sve zainteresovane na predavanje pod nazivom „Mimo vizuelnog“ koje će održati Tamara Kucor, istoričarka umetnosti.

sreda, 6. decembar, 18 časova
Savremena galerija Subotica

Na predavanju će biti reči o predstavljanju ljudskih čula tokom istorije umetnosti. Kako su umetnici kroz vekove predstavljali vid, sluh, miris, ukus i dodir? Govorićemo i o ulozi čula u savremenim umetničkim praksama, kao i tome kako umetnici tumače svet posredovan našim čulima?

Predavanje će biti održano na mađarskom jeziku.

Predavanje je deo pratećih edukativnih programa uz  izložbu „Kroz dodir” Ane Vrtačnik.