Od stvaranja do uništenja: Destrukcija umetnosti i njene posledice

Od stvaranja do uništenja: Destrukcija umetnosti i njene posledice

Destrukcija umetničkih dela fenomen je sa kojim se intenzivno suočavamo mesecima unatrag, u vidu protestnih napada i vandalizacije slika ključnih umetnika modernizma u velikim svetskim muzejima. Dok su aktivisti gađali Van Gogove Suncokrete konzervom paradajza i nakon tog čina lepili svoje ruke za zid, njihovi istomišljenici već su planirali nove napade kako bi alarmirali svetsku javnost u vezi sa klimatskim promenama.

Međutim, namerno oštećivanje ili uništavanje umetničkih dela dešavalo se u različitim istorijskim periodima – od ranog srednjeg sve do početka 21. veka. Određeni režimi u dalekoj i bližoj prošlosti umetnost su shvatali kao pretnju, dok su brojni pojedinci vandalizovali umetnička dela kako bi skrenuli pažnju javnosti na konkretne teme ili, najčešće, na sebe same. Istorija umetnosti zapamtila je i nekoliko autentičnih umetničkih činova izvedenih kako bi iz uništenja jednog nastalo novo delo.

Predavanje će se kroz niz primera baviti razlozima koji su motivisali na destrukciju umetnosti, govoriće o zauvek uništenoj baštini, ali i o naporima da se vandalizovana umetnička dela sačuvaju u svom izvornom stanju.

Predavanje će održati Nela Tonković, istoričarka umetnosti.

*predavanje se realizuje kao deo edukativnih aktivnosti izložbe „ARTikulacije III: Afera“