KONKURS 2025

Početna / KONKURS 2025

KONKURS ZA IZLAGANJE U SAVREMENOJ GALERIJI SUBOTICA U 2025. GODINI

Savremena galerija Subotica raspisuje konkurs za izlaganje u 2025. godini.

Konkurs za izlaganje odnosi se na samostalne izložbe i autorske projekte u oblasti savremene vizuelne umetnosti, a otvoren je od 20. maja do 21. juna 2024. godine. Svoje projekte mogu da predlože likovni i vizuelni umetnici, kustosi, istoričari i teoretičari umetnosti.

Odluku o izabranim samostalnim i autorskim projektima donosi Stručni savet Savremene galerije Subotica u roku od 21 dana od završetka Konkursa, odnosno do 12. jula tekuće godine. Odluka će biti objavljena na sajtu Savremene galerije Subotica.

Izabrani projekti treba da budu spremni za realizaciju od 1. januara 2025. godine.

Stručni savet će posebno ceniti predloge projekata koji:

 • neguju savremeni vizuelni izraz,
 • problemima u istraživanju umetnosti pristupaju inovativno,
 • u umetničkim istraživanjima neguju problemski i ohrabruju kritički pristup izabranim temama,
 • doprinose razvoju zajednice u razumevanju savremene umetnosti,
 • uvažavaju prostor Galerije ili su u dijalogu sa njim,
 • premijerno se prikazuju u Savremenoj galeriji Subotica.

Materijal za konkurs treba da sadrži:

 1. prijavu na konkurs sa podacima o predlagaču projekta (ime i prezime, adresa i broj telefona, profesionalna biografija),
 2. koncept projekta u pisanoj formi (do 2000 karaktera),
 3. vizuelnu prezentaciju projekta, uz napomenu o izlagačkom prostoru na koji se prijava odnosi (planovi izložbenih prostora su dostupni na sajtu Savremene galerije Subotica),
 4. okvirni finansijski plan projekta. Galerija preuzima sledeće troškove: transport dela unutar zemlje, pripremu i štampanje kataloga, smeštaj umetnika tokom postavke izložbe i honorar umetnika i/ili gostujućeg kustosa,
 5. tehničku specifikaciju projekta.

Prijava na konkurs se vrši putem slanja materijala na mejl adresu: info.sgsubotica@gmail.com

Prijave poslate nakon ponoći 21. juna 2024. neće biti razmatrane.

Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti putem mejla: info.sgsubotica@gmail.com