Predavanje „Ženska linija secesije“

Predavanje „Ženska linija secesije“

120 GODINA PALATE RAJHL
Predavanje „Ženska linija secesije“

Savremena galerija Subotica, Park Ferenca Rajhla 5.
petak, 8. mart 2024, 18 časova

Autorka predavanja: prof. dr Viktorija Aladžić

U sklopu obeležavanja 120 godina od izgradnje Palate Rajhl u Savremenoj galeriji Subotica održaće se predavanje koje se bavi ženama u okviru umetničkih i društvenih pokreta, te stilskih pravaca koji su se razvijali na prekretnici 19. u 20. vek u Evropi. Žena se u ovom periodu pojavljuje kao veoma važna inspiracija umetnika, počevši od prerafaelita, pa preko svih pojavnih oblika secesije u celoj Evropi. Neki umetnici, kao Alfons Muha ili Gustav Klimt, u velikoj meri su bili posvećeni prikazivanju i slavljenju ženskih likova i ženstvenosti na svojim slikama i plakatima, neki, pak, koristili su ženu samo kao objekat ili predmet. U tom periodu žena je počela da menja svoju istorijsku ulogu, pojavile su se žene koje su se bavile umetnošću ravnopravno sa muškim kolegama, iako je bavljenje umetnošću još uvek bila muška privilegija. Pored njih pojavile su se i prve feministkinje i naručioci i mecene umetničkih dela. Žena je prvi put u istoriji zapadne civilizacije, osim retkih izuzetaka, izašla iz svoje istorijske senke na svetlost pozornica, na modne piste i u poslovni svet kojim su do tada dominirali muškarci.

Biografija: Prof. dr Viktorija Aladžić vanredna je profesorka Građevinskog fakulteta Subotica, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u naučnoj oblasti prostornog planiranja. Pored naučnog rada aktivno je inicirala kampanje za zaštitu graditeljske baštine Subotice i Vojvodine. Dobitnica je nagrade „Heroina nasleđa“ Evropa Nostre Srbija (2023).

Sve vas srdačno očekujemo ☺