Predavanje: Omiljene? Mesto žene kao autorke u istoriji umetnosti

Predavanje: Omiljene? Mesto žene kao autorke u istoriji umetnosti

Savremena galerija Subotica

Nikola Dimitrović, Kemil Bekteši: OMILJENI

četvrtak, 15. jun 2023, 19.00

predavanje
Omiljene? Mesto žene kao autorke u istoriji umetnosti

Istorija umetnosti obiluje prikazima žena: od mitoloških bića ili obožavanih religioznih figura, preko slike žene kao brižne majke ili njene potpune suprotnosti – zavodljive kurtizane, do neustrašivih revolucionarki. Slika žene je neodvojivi deo istorije umetnosti.

Međutim, sve do perioda moderne i savremene, nauka o istoriji umetnosti jedva da je prepoznavalažene kao autorke umetničkih dela. U svim smenama pravaca i epoha, glavnu ulogu je zauzimao stvaralac – muškarac kao heroj ideje, znanja i veštine. O ženama autorkama istraživalo se i saznavalo veoma malo sve do druge polovine 20. veka, kada se otkriva socijalni kontekst koji je oblikovao (ne)mogućnosti za ravnopravno učešće žena u procesima umetničkog stvaranja do perioda modernizma.

Predavanje će se baviti razmatranjem okolnosti u kojima se pojavljuju prve žene autorke, kao i identifikovanjem ključnih tačaka u istoriji umetnosti od kojih započinje proučavanje njihovih opusa.

Predavanje će održati NelaTonković, kustoskinja Savremene galerije Subotica.

*predavanje je deo edukativnih programa izložbe Omiljeni Nikole Dimitrovića i Kemila Bektešija, otvorene do 22. jula