Moć muzeja: Kako su muzeji menjali svet

Moć muzeja: Kako su muzeji menjali svet

Muzeji, kao čuvari baštine, sećanja i identiteta, ključni su činioci sveta u kojem živimo. Prelomni trenuci ljudske istorije i naš hod kroz savremenost ne bi bili isti da nije muzeja. Od kabineta kurioziteta do mega-muzeja koji plene svojim brojem eksponata i njihovom izvrsnošću, muzeji su bili saputnici i protagonisti istorije koju je oblikovao ljudski rod – kako bi nam ta istorija, predstavljena u muzejima, oblikovala nas danas.

Predavanje će se baviti nastankom, razvojem i izazovima u trajanju muzeja kao institucije, prikazujući je kao moćnu silu koja utiče na društva.

Predavač: Nela Tonković, istoričarka umetnosti