Predavanje: Ka boljoj budućnosti: Umetnice za drugačiji svet

Predavanje: Ka boljoj budućnosti: Umetnice za drugačiji svet

Predavanje
Ka boljoj budućnosti: Umetnice za drugačiji svet

Savremena galerija Subotica
sreda, 20. decembar, 18 časova

Na izmaku 2023. godine, brojimo koliko novih ratova je započeto, koliko ljudi je stradalo od izlečivih bolesti, koliko dece gladuje, koliko stepeni je toplija naša planeta… Statistike stvaraju kompleksnu sliku naše sadašnjosti opterećene izostankom brige za zajedničku budućnost. Ipak, polje umetnosti ostaje otvoreno za razumevanje trenutka u kojem smo se našli i za traženje načina za uspostavljanje modela bolje, humanije budućnosti.

Predavanje je motivisano iskazom Šejle Kamerić o umetnosti kao o korektivu društva, kroz koji treba da „učimo o onome što je bitno za naš opstanak, za naše kvalitetne živote, za neku budućnost kakvu želimo da imamo, koja je bolja budućnost, koja nije budućnost rata, interesa i opresije“ i ukazaće na primere aktivističke, angažovane umetnosti.

Predavanje će održati Nela Tonković, kustoskinja – istoričarka umetnosti, u sklopu edukativnih programa izložbe Šejle Kamerić „Ružičnjak“.

* Šejla Kamerić, Ružičnjak (detalj), 2022.