BEHIND THE SCENES: UMETNOST IZA KULISA – MILE TASIĆ

BEHIND THE SCENES: UMETNOST IZA KULISA – MILE TASIĆ

Savremena galerija Subotica nastavlja ciklus razgovora “Behind the Scenes: umetnost iza kulisa” u sredu, 21. septembra 2022. u 18 časova. Cilj ovog ciklusa je da predstavi aktere kulturne scene našeg grada čiji rad je od vitalnog značaja za njegov umetnički život ali njihova delatnost često ostaje u pozadini dešavanja.

Naš sagovornik biće Mile Tasić, bibliotekar, novinar i hroničar kulturnih dešavanja a posebno onih iz sfere vizuelnih umetnosti našeg grada. Ovom prilikom saznaćemo mnogo zanimljivosti o čoveku koji je svoj život posvetio promovisanju kulturnog života Subotice.

Biografija

Mile Tasić je rođen u Subotici 1954.godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju u kojoj mu je Likovno vaspitanje predavao slikar Milan Poznovija. Poznovija ga je pripremao za prijemni ispit za Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu koji nije uspeo položiti. Upisuje studije prava u Novom Sadu nakon kojih odlazi na služenje vojnog roka u Sloveniju. Godinu dana boravi u Londonu i nakon povratka u Suboticu zapošljava se u Narodnom pozorištu 1980. u odeljenju organizacije gde upoznaje mnoge umetnike i umetničke delatnosti. Tadašnji SIZ kulture premešta ga na mesto sekretara Gradske biblioteke gde počinje raditi 1987. Nakon tri godine položio je stručni državni ispit za bibliotekara. 1991.tokom polaganja bibliotečkog ispita upoznao je prof. Stošića sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i na njegov nagovor upisuje vanredno Istoriju umetnosti ali nikada nije diplomirao na ovom studijskom programu.

Sa Slavkom Matkovićem intenzivno je radio na kulturnim programima u Biblioteci a posebno u sferi likovnih umetnosti.

Nakon Slavkove prerane smrti 1994. godine preuzima Zavičajno odeljenje i Zavičajnu galeriju gde radi do penzionisanja.

Katarina Tonković Marjanski, kustoskinja “Likovnog susreta”, upoznala ga je 80-ih godina sa urednikom časopisa “Likovni život” gde počinje da sarađuje pišući prikaze o likovnim dešavanjima u našem gradu. Upravo se u tom časopisu pojavio konkurs za projekat u Njujorku u organizaciji “Anhel Orensanz” fondacije gde šalje i svoj projekat.

Bio je to najveći izazov za njega iako je već imao nekoliko samostalnih i više grupnih izlaganja i učešća na likovnim kolonijama. Pobednik na konkursu bi svoj projekat postavljao u Njujorku gde bi boravio dve nedelje. Ušao je u najuži izbor i osvojio drugo mesto. Dobio je sertifikat-diplomu “Anhel Orensanz” fondacije 1998.godine po završetku ovog konkursa.

Po predlogu “Anhel Orensanz” fondacije pozvan je na Međunarodno bijenale umetnosti u Firenci za 2001.godinu na koje je primljen bez žiriranja. Pokrajinski sekretarijat Vojvodine je obezbedio novčana sredstva za put u Italiju a Italijanski kulturni centar iz Beograda transport rada većih dimenzija i smeštaj za umetnika.

Nakon učešća na ovom Bijenalu dobija pozive i odlazi na studijske boravke u Holandiju, Mađarsku, Češku, Nemačku a rad sa Bijenala je bio izložen u svim krajevima naše zemlje.

Do sada je imao oko dvadeset samostalnih izlaganja i mnogo kolektivnih, učestvovao je na brojnim likovnim kolonijama, otvarao mnogobrojne postavke i o njima pisao. Učestvovao je u stvaranju respektibilne kolekcije umetničkih dela savremene srpske likovne scene u SKC “Sveti Sava” u Subotici. Kao novinar i hroničar 18 godina vodi dve autorske tv emisije posvećene kulturi a pre svega likovnom stvaralaštvu.

Za svoj rad grad Subotica mu 2009. godine dodeljuje priznanje PRO URBE.

Danas, kao penzioner, vodi malu galeriju likovnih umetnina “T Gallery” u centru Subotice.

Srdačno Vas očekujemo