Da li je ratu mesto u umetnosti? Sukob i ratna trauma u savremenoj umetnosti

Da li je ratu mesto u umetnosti? Sukob i ratna trauma u savremenoj umetnosti

Neraskidiva veza između umetnosti i života ogleda se i u slikama stvarnosti koje postaju teme umetnosti. Ratovi, najpogubniji periodi u civilizacijskom hodu, uticali su i na nastanak određenih dela, ali i na umetničke tokove. Razorna moć ratnih sukoba, priče o herojskim žrtvama, intimna osećanja straha i beznađa pronašli su svoj put do opredmećivanja u umetnosti.

Postavljajući pitanje o mestu rata u umetničkom promišljanju, predavanje će se baviti predstavljanjem sukoba i ratne traume u savremenoj umetnosti, uz praćenje tokova i na internacionalnoj i na domaćoj umetničkoj sceni.

Predavanje, deo edukativnih programa izložbe Home Is Where Your Heart Beats, inspirisano je delom Jelene Grujičić 4,21m 2 . Prva sreda u mesecu u kojem umetnica propituje kategorije emocionalnog učenja i procesa uslovljenog straha.

Predavanje će održati Nela Tonković, kustoskinja izložbe.

*Jelena Grujičić 4,21m 2 . Prva sreda u mesecu, 2017, audio-video instalacija

photo: Nemanja Knežević