Rajhl i njegove palate. Kuće umetnika na prekretnici vekova i podaci o daljem radu Ferenca J. Rajhla

Rajhl i njegove palate. Kuće umetnika na prekretnici vekova i podaci o daljem radu Ferenca J. Rajhla

Rajhl i njegove palate. Kuće umetnika na prekretnici vekova i podaci o daljem radu Ferenca J. Rajhla

Datum: 12. jun 2024., sreda, 19.00
Mesto: Savremena galerija Subotica

Predavanje se iz dva aspekta bavi radom arhitekte Ferenca Rajhla. Prvi deo osvetljava subotičku palatu Rajhl u kontekstu tzv. manifestnih kuća koje su arhitekte projektovale za sebe. Uz ovaj segment će biti predstavljeni i manje poznati izvori, uključujući sećanja arhitektove ćerke, koja su deo zaostavštine Janoša Gerlea i nalaze se u Arhivu Glavnog grada Budimpešte. Drugi deo predavanja se fokusira na nove podatke o Rajhlovom delovanju u Budimpešti, pronađene u pomenutom arhivu.

Predavač: Atila Bruner, Arhiva Glavnog grada Budimpešte

Ulaz besplatan.Predavanje je na mađarskom jeziku.