Vođenje kroz izložbu / Artist talk – Goran Despotovski: Tragovi egzistencije

Vođenje kroz izložbu / Artist talk – Goran Despotovski: Tragovi egzistencije

Vođenje kroz izložbu / Artist talk

Goran Despotovski: Tragovi egzistencije

petak, 22. septembar, 19 časova

Tragovi egzistencije, 66. samostalna izložba vizuelnog umetnika Gorana Despotovskog, izaziva publiku da postavlja pitanja i da joj se vraća kroz živi dijalog.

Vođenje kroz izložbu i razgovor sa umetnikom su dobra prilika da zajedno razmišljamo o svim temama koje ona pokreće, da saznamo na kojim osnovnim idejama počivaju izložene instalacije, imaju li sličnosti sa stanjem društva danas i da li nas angažuju kao pojedince.

Pridružite nam se!

+

Izložba Tragovi egzistencije progovara o čoveku kao „istrošenom biću“. Instalacije, interaktivna dela i objekti bave se čovekovom mentalnom i fizičkom istrošenošću koja svoje korene ima u umnožavanju nametnutih otežavajućih okolnosti života. Ta represivna stanja primoravaju čoveka da se svrsta u red depersonalizovanih, dehumanizovanih i bezličnih jedinki koje je moguće posmatrati samo kao masu. Dela prikazana na izložbi Tragovi egzistencije opredmećuju opšte osećanje manjka istinskog života.

+

Goran Despotovski (Vršac, 1972) diplomirao je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu (1995), a zatim je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio osnovne akademske (1999), potom magistarske studije slikarstva (2003) i stekao zvanje doktora umetnosti u oblasti likovnih umetnosti (2018). Od 2004. zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u statusu redovnog profesora od 2019. godine. Predsednik je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (od 2017).

Samostalno je izlagao u Novom Sadu, Somboru, Pančevu, Beogradu, Smederevu, Nišu, Kraljevu, Zrenjaninu, Vršcu (Srbija), Osijeku (Hrvatska), Ljubljani (Slovenija), Temišvaru (Rumunija). Učestvovao je na kolektivnim izložbama u Beogradu, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Zrenjaninu, Somboru, Kraljevu, Vršcu, Subotici (Srbija), Temišvaru (Rumunija), Dortmundu, Karlsrueu, Flenzburgu (Nemačka), Sofiji (Bugarska), Holabrunu, Beču, Gracu (Austrija), Skoplju (Makedonija), Parizu (Francuska), Tajčungu (Tajvan), Budimpešti, Pečuju (Mađarska), Torontu (Kanada). Autor je više projekata u okviru AUNS: Razlike (2005), Slika (2011–), Knjiga (2016), Prostor digitalne slike (2016) i projekata u okviru SULUV: SMIC. pokretna forma (2019–).

Vođenje kroz izložbu / Artist talk

Goran Despotovski: Tragovi egzistencije

petak, 22. septembar, 19 časova

 

Tragovi egzistencije, 66. samostalna izložba vizuelnog umetnika Gorana Despotovskog, izaziva publiku da postavlja pitanja i da joj se vraća kroz živi dijalog.

Vođenje kroz izložbu i razgovor sa umetnikom su dobra prilika da zajedno razmišljamo o svim temama koje ona pokreće, da saznamo na kojim osnovnim idejama počivaju izložene instalacije, imaju li sličnosti sa stanjem društva danas i da li nas angažuju kao pojedince.

Pridružite nam se!

+

Izložba Tragovi egzistencije progovara o čoveku kao „istrošenom biću“. Instalacije, interaktivna dela i objekti bave se čovekovom mentalnom i fizičkom istrošenošću koja svoje korene ima u umnožavanju nametnutih otežavajućih okolnosti života. Ta represivna stanja primoravaju čoveka da se svrsta u red depersonalizovanih, dehumanizovanih i bezličnih jedinki koje je moguće posmatrati samo kao masu. Dela prikazana na izložbi Tragovi egzistencije opredmećuju opšte osećanje manjka istinskog života.

+

Goran Despotovski (Vršac, 1972) diplomirao je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu (1995), a zatim je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio osnovne akademske (1999), potom magistarske studije slikarstva (2003) i stekao zvanje doktora umetnosti u oblasti likovnih umetnosti (2018). Od 2004. zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u statusu redovnog profesora od 2019. godine. Predsednik je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (od 2017).

Samostalno je izlagao u Novom Sadu, Somboru, Pančevu, Beogradu, Smederevu, Nišu, Kraljevu, Zrenjaninu, Vršcu (Srbija), Osijeku (Hrvatska), Ljubljani (Slovenija), Temišvaru (Rumunija). Učestvovao je na kolektivnim izložbama u Beogradu, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Zrenjaninu, Somboru, Kraljevu, Vršcu, Subotici (Srbija), Temišvaru (Rumunija), Dortmundu, Karlsrueu, Flenzburgu (Nemačka), Sofiji (Bugarska), Holabrunu, Beču, Gracu (Austrija), Skoplju (Makedonija), Parizu (Francuska), Tajčungu (Tajvan), Budimpešti, Pečuju (Mađarska), Torontu (Kanada). Autor je više projekata u okviru AUNS: Razlike (2005), Slika (2011–), Knjiga (2016), Prostor digitalne slike (2016) i projekata u okviru SULUV: SMIC. pokretna forma (2019–).