Diskursi o rodu u umetnosti: Konstrukcija profesionalnog identiteta umetnica

Diskursi o rodu u umetnosti: Konstrukcija profesionalnog identiteta umetnica

U okviru edukativnih programa izložbe Edite Kadirić i Maje Rakočević CvijanovLady of Hormonesu Savremenoj galeriji Subotica će u utorak, 29. oktobra 2019.u 18 časova biti održano predavanje Diskursi o rodu u umetnosti: konstrukcija profesionalnog identiteta umetnica. Predavanje će održati Sanja Kojić Mladenov, istoričarka umetnosti i viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.

Savremenu umetnost možemo posmatrati kao kontekstualnu, relacionu i plinovitu, koja se razvija pod uticajem društveno-političkog, ekonomskog i kulturološkog konteksta, uspostavlja kontakte i relacije sa naukom, tehnologijom i društvom. Zato se postavlja pitanje kakva je društvena stvarnost koja utiče na nastanak i realizaciju umetničkog rada umetnica kod nas, koji su aktuelni problemi, pitanja i mediji kojima se one bave, da li postoji “ženski izraz” u umetnosti, feministička umetnost ili uticaji drugačijeg socijalnog konteksta, koliko na umetnice utiču rodne uloge i odnosi, te aktuelni društveni stereotipi, koje su njihove pozicije i mogućnosti u postojećem sistemu moći?

U oblasti (novo)medijske umetničke prakse u Vojvodini uloga umetnica je značajna, naročito u domenu video i digitalne umetnosti, te medijske edukacije, ali se postavlja pitanje njihove vidljivosti i valorizacije u stručnoj i široj javnosti. U okviru sprovedenog istraživanja konstrukcije profesionalnog identiteta umetnica u oblasti (novih)medija analiziran je umetnički i edukativni rad 12 umetnica, kao deo doktorske teze autorke1. Na predavanju će biti prezentovani rezultati istraživanja, uz primere umetničkih radova savremenih umetnica, uz radove Edite Kadirić i Maje Rakočević Cvijanov.

Dr Sanja Kojić Mladenov, viša kustoskinja i istoričarka umetnosti, usmerena ka istraživanju savremene umetničke prakse, medija i roda od 1995. godine. Završila istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master i doktorske Rodne studije na interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu – ACIMSI. Direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine od 2013. do 2016. godine. Kustoskinja istog Muzeja od 2006. godine, Odeljenja za izložbe aktuelne umetnosti, te Centra za intermedijsku i digitalnu umetnost. Dobitnica nagrade “Lazar Trifunović” Društva istoričara umetnosti, Katedre za modernu umetnost Filozofskog fakulteta u Beogradu i Kulturnog centra Beograda za 2016. godine, kao i priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije (DIUS) za najbolju autorsku izložbu u 2013. godini. Kustoskinja Paviljona Srbije na 54. Venecijanskom Bijenalu savremene umetnosti (2011), izložbe Svetlost i tama simbola, Dragoljuba Raše Todosijevića nagrađene internacionalnim priznanjem – Uni Credit Venice Award. Članica je međunarodnih udruženja AICA, ICOM i CIMAM – čija je stipendistkinja (2011). Autorka je, kustoskinja i selektorka mnogih izložbi i projekata u zemlji i inostranstvu. Urednica i autorka preko 100 kritičkih eseja, recenzija izložbi i naučnih tekstova.

1 Kojić Mladenov, Sanja (2018). Diskursi o rodu u umetnosti: konstrukcija profesionalnog identiteta umetnica u oblasti novih medija u Vojvodini krajem 20. i početkom 21. veka (doktorska teza). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, ACIMSI: Centar za rodne studije.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.