USKORO – Miroslav Jovančić: Mirror for a Blind Man

USKORO – Miroslav Jovančić: Mirror for a Blind Man

USKORO U SAVREMENOJ GALERIJI SUBOTICA
MIROSLAV JOVANČIĆ: MIRROR FOR A BLIND MAN

„Sve što se nalazi na mojim slikama ima poreklo u mom životu i mojim iskustvima. Mislim da zapravo ništa drugo ni ne radim sem što slikam sopstveni život. Autobiografska nota postoji u mojim delima, ali ne kao puko beleženje svakodnevnih događaja, već pre kao neka vrsta selekcije, odabira simbola od kojih se polako konstituiše nekakav simboličko-autobiografski narativ. Trudim se da zabeležim trenutak u njegovom najitenzivnijem stanju, kada se urezuje u pamćenje. To je, mislim, trenutak kada se u pamćenje utiskuju elementi od kojih u procesu koji sledi oblikujem simbole koje ću koristiti.“

Miroslav Jovančić je rođen 1962. u Subotici. 1989. godine diplomira na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu a nakon toga upisuje odsek slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde diplomira 1992. u klasi prof. Vladimira Tomića. Do 1998. zaposlen je kao profesor likovne kulture a zatim se zapošljava u Savremenoj galeriji Subotica (nekada „Likovni susret”) gde radi u svojstvu kustosa. Kontinuirano je aktivan kao slikar a paralelno se bavi muziciranjem, komponovanjem, pedagoškim i kustoskim radom.

Kustoskinja izložbe je Jasmina Jovančić Vidaković.