Konkurs

Konkurs

KONKURS ZA IZLAGANJE U 2023. GODINI U SAVREMENOJ GALERIJI SUBOTICA

Savremena galerija Subotica raspisuje konkurs za izlaganje u 2023. godini.

Konkurs za izlaganje odnosi se na samostalne izložbe i autorske projekte u oblasti savremene vizuelne umetnosti, a otvoren je od 16. maja do 16. juna 2022. godine. Svoje projekte mogu da predlože likovni i vizuelni umetnici, kustosi, istoričari i teoretičari umetnosti.

Odluku o izabranim samostalnim i autorskim projektima donosi Stručni savet Savremene galerije Subotica u roku od 14 dana od završetka Konkursa. Odluka će biti objavljena na sajtu Savremene galerije Subotica.

Izabrani samostalni i autorski projekti treba da budu spremni za realizaciju od 1. januara 2023. godine.

Stručni savet će posebno ceniti predloge projekata koji su usmereni na savremeni vizuelni izraz, koji u umetničkim istraživanjima neguju problemski i ohrabruju kritički pristup izabranim temama, kao i predloge koji svojim sadržajnim kvalitetom utiču na razvoj zajednice u pogledu razumevanja savremene umetnosti.

Materijal za konkurs treba da sadrži:

1) prijavu na konkurs sa podacima o predlagaču projekta: ime i prezime, adresa i broj telefona, profesionalna biografija,

2) koncept projekta u pisanoj formi (do 2000 karaktera),

3) vizuelnu prezentaciju projekta,

4) okvirni finansijski plan projekta,

5) tehničku specifikaciju projekta.

Prijava na konkurs se vrši putem onlajn sistema na zvaničnoj veb stranici Savremene galerije Subotica:

https://sgsu.org.rs/konkurs/

ili se šalje na mejl adresu:

info.sgsubotica@gmail.com

Prijave pristigle nakon ponoći 16. juna 2022. neće biti razmatrane.

Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti putem mejla: info.sgsubotica@gmail.com ili pozivom na broj telefona +381 24 553 725.