MIHAILO VASILJEVIĆ: FAMILIJARNI OBJEKTI

MIHAILO VASILJEVIĆ: FAMILIJARNI OBJEKTI

Na samostalnoj izložbi Mihaila Vasiljevića Familijarni objekti predstavljene su fotografije nastale korišćenjem pronađenog fotografskog materijala koji su pripadali nepoznatoj porodici iz Vojvodine.

23. septembar – 22. oktobar 2022.

Kustoskinja izložbe je Tamara Kucor.

Izložbu prati katalog sa tekstom istoričara umetnosti Miloša Zeca.

»U „Familijarnim objektima“, Vasiljević kroz proces ponovnog uprizorenja i reinsceniranja (re-staging) već fotografisanog izvodi poništavanje osnovnog značenja arhivskog materijala i na taj način otvara pitanje ko može/treba da definiše nečiji identitet i sećanja. Postupak kojim postiže ovo novo „osvetljavanje“ se ovoga puta razlikuje u izvedbi od prethodnih Vasiljevićevih arhivskih serija, ali nas istovremeno vraća na poetiku i strukturu njegove umetničke prakse, koja je trasirana svojevrsnim fotografskim mišljenjem, dok se njen „locus“ nalazi u samom fotografskom mediju. «

Iz teksta Familjarni objekti Miloša Zeca

BIOGRAFIJA

Mihailo Vasiljević (Beograd, 1981). Diplomirao 2005. godine na Katedri za fotografiju, Akademija umetnosti, Beograd. Master studije Teorije umetnosti i medija završio 2009. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Od 2019. godine na doktorskim studijama Istorije umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu. Od 2001. godine, njegovi radovi izlagani su na brojnim samostalnim izložbama u Srbiji i grupnim izložbama u Srbiji, Sloveniji, SAD, Grčkoj i Nemačkoj. Dobitnik je nagrade Different Worlds: Young contemporary photography 2015; dvostruki je finalista nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos (2015, 2016). Radio je kao asistent i predavač na Akademiji umetnosti (2005–2009) i docent na Novoj akademiji umetnosti (2009–2016) u Beogradu. Bio je ko-osnivač je i ko-urednik nezavisnog udruženja Centar za fotografiju (2011–2019). Njegov umetnički i teorijski rad, vezan za fotografiju kao medij i fenomen i usmeren je na istraživanje različitih kulturnih, istorijskih i političkih obrazaca i procesa.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture R. Srbije i Grada Subotice.