Šta ima novo: akvizicije u kolekciji Savremene galerije Subotica od 2015. do danas

Šta ima novo: akvizicije u kolekciji Savremene galerije Subotica od 2015. do danas

U Savremenoj galeriji Subotica priprema se nova izložba koja će publici predstaviti akvizicije od 2015. godine do danas. Otvaranje izložbe planirano je za 4. jun, petak.

Pojam „akvizicija“ označava svaki predmet koji postane sastavni deo jedne muzejske kolekcije, bilo da je otkupljen ili poklonjen. U slučaju kolekcije Savremene galerije Subotica, ti predmeti su umetnička dela koja nastaju u našem vremenu.

Ali kako jedno umetničko delo uopšte biva odabrano da postane deo neke javne kolekcije i da se, zbog toga, zauvek čuva kao kulturno dobro koje pripada čitavom društvu?

To delo treba da ima određene vrednosti koje ga čine vrhunskim svedokom vremena i okolnosti u kojima je nastalo, treba da bude prepoznato kao nosilac priče o životu i razvoju čoveka i društva. Takvo umetničko delo se izmešta iz svog okruženja i nastavlja da traje u javnoj kolekciji, proučava se i čuva danas kako bi svedočilo i sutra. Kolekcije savremene umetnosti, dakle, imaju zadatak da prepoznaju današnje vrednosti i da ih prikupljaju za budućnost.

Izložba „Šta ima novo: akvizicije u kolekciji Savremene galerije Subotica od 2015. do danas“ prikazaće dela koja su u ovom periodu prikupljena za zbirke Savremene galerije Subotica. Zajedno sa delima, biće predstavljeni i pojedini slojevi njihovih priča, kako bi se publici pružio što potpuniji uvid u svedočanstva koja ona nose.