Šta ima novo? Akvizicije u kolekciji Savremene galerije Subotica od 2015. do danas

Šta ima novo? Akvizicije u kolekciji Savremene galerije Subotica od 2015. do danas


Otvaranje izložbe

Muzej/galerija definiše se kao institucija koja treba da prikuplja, čuva, proučava, komunicira i izlaže baštinu. U slučaju kada je ta baština savremena umetnost, zadatak muzeja/galerije postaje još složeniji: ona mora da prepozna šta iz savremenosti treba da se sačuva za budućnost.

Izložba „Šta ima novo? Akvizicije u kolekciji Savremene galerije Subotica od 2015. do danas“ predstaviće publici izbor upravo takvih dela, prikupljenih bilo putem otkupa ili kao poklon u periodu od proteklih šest godina. Zajedno sa delima, biće predstavljeni i pojedini slojevi njihovih priča, kako bi se publici pružio što potpuniji uvid u svedočanstva koja ona nose.

Umetnička dela koja će publika moći da vidi u kolekciju Savremene galerije Subotica uvrštena su, u većem broju slučajeva, kao dela otkupljena zahvaljujući konkursima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, i u manjem broju kao pokloni umetnika. Sva ona se čuvaju kao kulturna dobra i dostupna su svim građanima.

Na izložbi će biti prikazana dela: Velimira Vukićevića, Saše Tkačenka, Selme Đulizarević-Karanović, Nikole Radosavljevića, Bojana Radojčića, Eme Pešti, Vladimira Miladinovića, Tibora Lazara, Branimira Karanovića i Đerđa Boroša.

Izložba će biti otvorena u petak, 4. juna 2021, u 19 časova vođenjem kustosa Savremene galerije Subotica kroz postavku.